Jaarverslag 2020

Een moeilijk jaar 2020, voor ons allen maar zeker voor de mensen in Nepal. Corona sloeg ook daar keihard toe, net als hier zijn er ook in Nepal vele slachtoffers te betreuren als gevolg van het coronavirus. 24 maart 2020 konden we nog net met het laatste vliegtuig weer naar huis en lag het land […]

Lees verder


Jaarverslag 2019

De uitgaven voor de kinderen die naar school gaan waren in 2019 vergelijkbaar met verleden jaar en gaan natuurlijk door tot het SLC. Ook de studie van Pema gaat goed.  Nepal zit net als wij midden in de coronacrisis. Door de totale lockdown zitten zeer veel mensen zonder inkomen en dus ook zonder eten. Het geld […]

Lees verder


Help de mensen in Nepal!

Child Welfare Organisation Nepal werkt hard om zoveel mensen die hard getroffen zijn door het corona virus van voedsel te voorzien. Door de totale lockdown zijn mensen niet in staat te werken en heeft men direct geen inkomen meer.De vele dagloners zijn dan direct van een ander afhankelijk.Vele gezinnen verkeren in totale armoede. Wij, stichting […]

Lees verder


Padamphur

We hebben Stichting CWON geholpen bij het opbouwen van een nieuw dorp.  Mensen die tijdens de burgeroorlog zijn gevlucht, zijn opnieuw begonnen in wat nu Padamphur heet. Met de bouw van een school, een kinderdagverblijf, waterputten, het aanleggen van een irrigatiesysteem en het hebben van een lapje grond hebben ze weer hun zelfstandigheid en waardigheid […]

Lees verder


Jaarverslag 2018 gepubliceerd

De schoolkinderen die we sponsoren zijn allemaal weer een klas dichter bij hun eindexamen en doen het goed. De sloppenwijk waar we het kinderdagverblijf elke keer voorzagen van spel en leermaterialen wordt tegenwoordig ondersteund door 2 andere ngo’s en hadden dit keer geen hulp nodig. Wel blijven we bij ieder bezoek ook hier weer even […]

Lees verder