Jaarverslag 2019

De uitgaven voor de kinderen die naar school gaan waren in 2019 vergelijkbaar met verleden jaar en gaan natuurlijk door tot het SLC. Ook de studie van Pema gaat goed. 

Nepal zit net als wij midden in de coronacrisis. Door de totale lockdown zitten zeer veel mensen zonder inkomen en dus ook zonder eten. Het geld wat intussen overgemaakt is zal grotendeels op gaan aan voedselhulp voor hen die totaal geen inkomen en dus geen voedsel hebben.

Dit zal ten kostte gaan van de projecten die we graag zouden ondersteunen, hopelijk kunnen we het komende jaar weer de steun geven aan de projecten die we een warm hart toedragen en de mensen in Nepal helpen op een manier die het hen mogelijk maakt in hun eigen inkomen te voorzien.

Lees het hele verslag

Zie ook: overzicht jaarverslagen