Over ons

Stichting Project Pema bestaat sinds 2004 en heeft de ANBI-status met RSIN/fiscaalnummer 8177.98.882.

De stichting zet zich in voor de ontwikkeling van kinderen in het Rasuwa-district in Nepal. We zorgen ervoor dat de kinderen goed onderwijs krijgen en zo een betere toekomst hebben. 
De stichting zet zich ook in voor dorpsontwikkeling in dit district. De lokale bevolking geeft aan waar zij behoefte aan hebben. Zo zijn alle bamboe daken al vervangen door zinken golfplaten. 

Doelstelling
De behartiging van de belangen van de inwoners van het district Rasuwa te Nepal in de ruimste zin van het woord.

Visie 
Onze visie is dat iedereen recht heeft op goed onderwijs en goede huisvesting.

Missie
Onze missie is de kinderen die naar school gaan goed onderwijs aan te bieden en de bevolking in de dorpen te stimuleren om de leefomstandigheden voor zichzelf te verbeteren.

Bestuursleden

  • Sjoerd van Aalsum, voorzitter
  • Piet de Vries, penningmeester
  • Hans van Eijk, secretaris

Beloningsbeleid: de bestuursleden voeren hun werkzaamheden uit op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden binnen de stichting.

Contact: info@projectpema.nl

Steun aan andere stichtingen
Om het wiel niet opnieuw uit te vinden helpen we ook andere stichtingen die in Nepal werken.

Stichting Suvadra 
is geholpen bij de bouw van een nieuw tehuis voor gehandicapten in Bhaktapur. Door onenigheid tussen de stichting in Nederland en de mensen in Nepal zagen we ons helaas genoodzaakt deze hulp (voorlopig) op te schorten.

Orchid Garden Nepal 
helpen we al een aantal jaren met het realiseren en in stand houden van een kinderdagverblijf en school in het hart van Kathmandu. Onder de gedreven leiding van Bina is en wordt hier geweldig werk geleverd voor de allerarmsten uit de omgeving.

Stichting CWON
hebben we geholpen bij het opbouwen van een nieuw dorp. Mensen die tijdens e burgeroorlog zijn gevlucht zijn opnieuw begonnen in wat nu Padamphur heet. Met de bouw van een school, een kinderdagverblijf, waterputten, het aanleggen van een irrigatiesysteem en het hebben van een lapje grond hebben ze weer hun zelfstandigheid en waardigheid terug gekregen. In het zelfde gebied (Chitwan) helpen we nu met het ontwikkelen van het dorp Ginglau. 2,4 km waterleiding en onderwijs in landbouw en veeteelt vraagt nog een behoorlijke investering. Gelukkig staat er inmiddels een school gebouwtje. Maar er is nog veel te doen.

Schoolproject Laxman