Nieuws

2024: CWON, Orchid Garden en Thapathali

Orchid Garden Nepal en de sloppenwijk van Thapathali

De nieuwe school van Orchid Garden Nepal. Wat een verschil met vorig jaar. Weg wateroverlast. Een fantastische prestatie van Bina en haar team.
De nieuwe eetzaal, kinderen krijgen hier elke dag een voedzame maaltijd wat thuis geen zekerheid is.
In de sloppenwijk van Thapathali zijn ze nog niet zover. Ook hier doen ze met de weinige middelen die ze hebben enorm hun best de kinderen te onderwijzen.
Graag helpen we hier met leermiddelen.

CWON (Child welfare organisation Nepal)

Een waterpomp is zeer gewenst in elk dorp in Madi, nog velen te gaan.
De meegebrachte kleding kwam zeer van pas.

2023: Wateroverlast, lees- en schrijfles

Tijdens een bezoek aan Nepal hebben we kunnen zien dat men niet stil heeft gezeten op de plaatsen waar we helpen.

Orchid Garden Nepal

Een enorme klus voor Bina en haar team. Mede omdat de buurman zijn grond heeft opgehoogd staat het er tijdens het regenseizoen bijna een meter water op het terrein. Ook in de school, kinderdagverblijf en keuken staat elk jaar weer een aantal maanden een laag water. Om dat probleem op te lossen worden alle daken zorgvuldig verwijderd voor hergebruik en worden de muren opgehoogd. Ook alle ramen en deuren dienen gedemonteerd te worden om ruim een meter hoger weer opnieuw gemonteerd te worden. Een enorme klus.

Alles wordt zorgvuldig verwijderd om later weer gebruikt te worden.

Als alle muren opgehoogd zijn zoals op de foto dan kan het terrein aangepakt worden en alles een meter omhoog gebracht worden waarmee het water probleem is opgelost. Respect voor al het werk wat vele ouders  kosteloos verzetten. De bijdrage van Stichting Project Pema was hier zeer op zijn plaats.

Nog nooit een dag op school gezeten en daardoor ongeletterd is men nu erg gedreven het lezen en schrijven onder de knie te krijgen. Stapje voor stapje.

Na afloop van de lessen vormt de groep een micro kredietbank. Elke keer wordt er geld ingebracht om te sparen en/of leningen af te lossen. Met zijn allen worden de schulden besproken. Met zijn allen wordt besloten of er een lening uitgegeven kan worden.

Met behulp van Stichting Project Pema kunnen de vrouwen onderwijs volgen, de dank was groot evenals het aantal kata’s dat ons omgehangen werd.

2022: Van lockdown geen sprake meer

Karki-Gaun

In Karki-Gaun waar we dit jaar hebben geholpen met de vrouwengroep en de bibliotheek van school wordt alweer hard gewerkt in de nieuwe school.    

CWON

Child Welfare Organisation Nepal heeft het waterproject in het district Madi weer opgepakt en tevens weer de nodige voorlichting gegeven, niet alleen op het gebied van landbouw maar ook over vrouwen zaken betreffende gezondheid.

De aanleg van een waterpomp, alles met de hand. Op een diepte van gemiddeld 30 meter vindt men schoon drinkwater.                                                            

De bewoners maken er dankbaar gebruik van en zo is het niet meer nodig het niet altijd schone rivierwater te gebruiken.

Er wordt aandachtig geluisterd naar de voorlichter. Mensen zijn erg leergierig en maken dan ook dankbaar gebruik van deze gelegenheid.

De groep deelnemers, waarvan een gedeelte voorheen in en van de jungle leefde, waren blij met het voorlichtingsprogramma en de waterpompen. Gelukkig kon Stichting Project Pema hier een behoorlijke bijdrage leveren.


2021: Water, school en voedselhulp

Bridim, Pelko en Lingling.

De laatste 4 schoolkinderen die we vele jaren hebben geholpen hebben hun school leaving certificate gehaald en dus klaar met hun 12-jarige schoolgang. Helaas ontbreken ons de financiële middelen hen verder te helpen.

Wel hebben we Silvia en Tenzin de belofte gedaan hen de eerste 5 jaar te helpen met onderwijs. Zodat we nu nog 2 kinderen sponsoren.

Het regenseizoen brengt ook vele problemen met zich mee. In het hotel in Chitwan waar we altijd verblijven stroomde  bijna een meter water naar binnen.

Hetzelfde hotel in het droge seizoen druk bezig met de voedselhulp, ook nu slaat corona nog hard om zich heen.

Blij met de voedselhulp
Men was erg ingenomen met de waterpomp, helaas bleek het water niet geschikt om te drinken.

De watertoren in de omgeving zorgde voor schoon drinkwater. De watermeter betekend dat voor het water betaalt moet worden. Om de kosten zo laag mogelijk te houden wordt de handpomp gebruikt voor irrigatie en de was.

De kinderen maken graag gebruik van het schone drinkwater.


2020: Corona, hulpgoederen en trainingsprogramma

Een jaar wat we niet licht gaan vergeten. In maart met de laatste reguliere vlucht Nepal achterlatend in een totale lockdown in verband met corona. Bijna al de beschikbare middelen werden aangewend om voedselhulp te verlenen. In Nepal geen vangnet voor het niet kunnen verdienen van de dagelijkse kost. Voor velen is het een dag geen werk, een dag geen inkomen en dus heel moeilijk aan voedsel te komen. Dankbaar voor de extra inkomsten zodat we zoveel mogelijk mensen konden helpen met hun dagelijkse voeding om zo voor hen de situatie iets dragelijker te maken.

Child Welfare Organisation Nepal in het gebied Madi

Bridim, Pelko en Lingling

De mensen uit Bridim, Pelko en lingling konden onze hulp goed gebruiken. Net hun leven weer een beetje op de rit na de aardbeving van 2015, waarbij in dit gebied bijna geen enkel huis niet was beschadigd of nog erger totaal werd verwoest kwam nu corona op hun pad. Ook hier een totale lockdown en dus geen mogelijkheden geld te verdienen.

2019

Een jaar waar we wat voorzichtig zijn geweest en alleen geld hebben besteed aan de kinderen die naar school gaan.  Een paar kinderen zijn helaas afgevallen en hebben de school verlaten.

Pema heeft haar school leaving certificate gehaald en gaat verder studeren. Enkele mensen hebben aangegeven haar nog een aantal jaar te steunen en haar studie te bekostigen. Een mooi gebaar omdat we als stichting daar eigenlijk niet de middelen voor hebben.


2018: Health camp, kleding en landbouwvoorlichting

Child Welfare Organisation Nepal

Samen met CWON en een team verpleegkundigen uit Australië hebben we een health camp georganiseerd. Vele bewoners kregen een health check, vele wonden werden er verzorgt en de Nepalese artsen die mee waren zorgden voor de juiste medicatie,

De enige kleren die dit meisje bezat was een oude jas van vader.
Gelukkig kwamen de meegebrachte kleren hier goed van pas, net als bij vele anderen.

Landbouwvoorlichting was een onderdeel van het programma, het ging over de bemesting, welke gewassen geschikt waren voor de grond etc..
Ook was er voorlichting welke gewassen goed te verhandelen waren op de markt zodat men hier ook een inkomen uit kon halen. De aangelegde watervoorziening begint ook zijn vruchten af te werpen.

Nieuw voor ons is het gebied Madi, liggend tegen de grens met India, een zeer droog gebied met slechts een rivier voor de watervoorziening. In het regenseizoen heel veel water met hierin heel veel sediment wat niet echt gezond is. De rest van het jaar een heel klein stroompje met veel te weinig water. Hier werken we mee met het realiseren van, in eerste instantie, 20 handpompen om schoon grondwater op te pompen.

Orchid Garden Nepal

Het is altijd weer een feest om bij Bina te zijn. Het geld is hier altijd goed besteed.
Wel zijn er zorgen over de elk jaar terug kerende wateroverlast tijdens het regenseizoen. Als de buien steeds heviger worden zullen hier ook maatregelen genomen moeten worden.


2017: Kinderdagverblijf, school, hygiëne en watersituatie

Orchid Garden Nepal

Child Welfare Organisation Nepal

Samen met Child welfare organisation Nepal een cursus persoonlijke hygiëne gegeven in de heuvels van Cheprang, zeep komt nauwelijks voor in dit gebied. Handenwassen, tandenpoetsen en voorlichting voor de vrouwen waren hier een onderdeel van.

Sahayatri Karki Gaun

De watersituatie in Karki Gaun was erg belabberd. Daar het onder aan de heuvel ligt en de bovenburen het meeste beschikbare water uit een klein riviertje overdag gebruikten bleef er Karki Gaun te weinig over voor het dagelijks nodige water.
De oplossing hiervoor was een waterbuffer die gedurende de nacht vol liep.
Helaas bleek de oude buffertank niet bestand tegen de aardbevingen van 2015.

Mede dankzij stichting Project Pema zijn er een nieuwe aardbevingsbestendige tanken gekomen. Ons plan een nieuwe tank te realiseren werd overgenomen door de regering en zodoende kon ons geld gebruikt worden voor de aanleg van een waterleidingnet in het dorp. Elk huis is nu voorzien van een waterleiding met watermeter.
Men betaalt een kleine bijdrage voor het water en gebruikt dit geld voor onderhoud en andere zaken.


2016: Stenen, kippen en water

Sahayatri

Child Welfare Organisation Nepal

Het begin van het water project in de Cheprang  heuvels van  Chitwan. Ruim 8 kilometer tyleenslang van verschillende dikte was er nodig om dit dorp van water te voorzien. Niet meer elke dag een uur lopen naar de rivier. Ook kan men om huis  vaker groente oogsten.  Alles d.m.v. zwaartekracht zodat er bijna geen onderhoud nodig is.

Heel veel zwaar werk werd er verzet door de plaatselijke bevolking om de tyleenslang op zijn plaats te krijgen. Deze werkzaamheden werden uiteraard beloond.

Met hier en daar een kleine buffertank heeft men altijd de beschikking over water voor dagelijks gebruik. Omdat het een aftakking is van een rivier loopt de slang 24 uur per dag. Mensen verdelen het water zodat ieder zijn eigen stukje grond om huis kan irrigeren.
De 72 gezinnen die we hier mee hebben geholpen zijn er enorm blij mee.


2015: Het rampjaar

Voor Nepal was 2015 een rampjaar met op 25 april een eerste en 12 mei een tweede hele zware aardbeving. 7,8 en 7,4 op de schaal van Richter resulteerde in bijna 9000 doden en honderdduizenden verwoeste woningen. Onze bijdrage bestond dit jaar dan ook uit noodhulp in de gebieden waar we werken. Hele dorpen die weggevaagd zijn moeten geheel opnieuw opgebouwd worden. Samen met de, wegens onenigheid, gesloten grenzen met India waardoor er geen brandstof en voedsel het land in kwam is dit een echt rampjaar geweest.

Noodhulp konden we bieden in de vorm van voedsel, dekens, matrassen en vooral veel blikken golfplaten voor het maken van noodhuisjes.


2014: CWO, Thapathali, Bridim, Pelko en Lingling

Bridim, Pelko en Lingling.

Kinderdagverblijf Thapathali.

Child Welfare Organisation Nepal.

Eerste kennismaking met Ginglau in de Cheprang heuvels in Chitwan.

Child welfare organisation Nepal wil de mensen in deze zeer arme gemeenschap helpen met de ontwikkeling van dit gebied. De mensen zijn geheel afhankelijk van regenwater wat betekend dat ze slecht 1x per jaar kunnen oogsten. Landbouwvoorlichting en training samen met waterleiding moet de situatie aanzienlijk verbeteren. Deze keer bleef het bij hygiëne training en wondverzorging. Een gemeenschappelijke maaltijd moet vertrouwen opbouwen.


2013: Orchid garden en kinderdagverblijf

De leefomstandigheden schrijnend toch ook nu weer de kinderen van het dagverblijf Thapathali blij gemaakt.


2012: Een nieuw tehuis en het kinderdagverblijf

Stichting Suvadra

Het nieuwe tehuis voor mensen met een beperking van stichting Suvadra in Bakthapur. Begane grond en eerste verdieping zijn er voor de cliënten. De kamers op de verdiepingen daarboven dienen als guesthouse waarmee de exploitatie van het tehuis moet worden bekostigd.

Helaas dat onenigheid er voor zorgde dat de Nederlandse NGO zich terug trok omdat het vertrouwen weg was.

Dit betekende voor ons ook einde samenwerking.

Child Welfare Organisation Nepal.


2011: CWO, OGN, Suvadra en de slum in Thapathali

Child Welfare Organisation

Orchid Garden Nepal

Suvadra

Suvadra konden we helpen met een noodvoorziening voor de stroom zodat er
ongestoord huiswerk gedaan kan worden en niet steeds de stroom uitvalt.

De slum in Thapathali

Afgelopen jaar werd in opdracht van de regering alles plat geschoven in de slum.
Alle stenen gebouwtjes vernietigd dus kon het kinderdag verblijf opnieuw beginnen.
Met plastic en bamboe kon een nieuw gebouwtje worden neer gezet. Wij zorgden weer voor speelmateriaal.

2010: Er gebeurt van alles in Nepal

Er gebeurt weer van alles in Nepal. Een bezoek aan de plaatsen waar we helpen toont dat het bestede geld goed is terecht gekomen.

Orchid Garden Nepal.

Child welfare Organisation Nepal.

Daken project Bridim, Pelko en Lingling.

Sloppenwijk in Kathmandu.


2009: Schooltje, waterput en nieuwe daken

Bina van Orchid garden Nepal geholpen met het realiseren van een schooltje in hartje Katmandu. De kinderen kunnen na hun tijd op het day care centre nu ook een begin maken met regulier onderwijs. Child Welfare Organisation Nepal is in Chitwan bezig met een school en waterputten en kon onze hulp ook prima gebruiken. Het dakenproject in Bridim, Pelko en Lingling vordert gestaag.

Het nieuwe schooltje van Orchid Garden Nepal met recht achter een nieuw drama lokaal, Ze houden hier van zingen, toneel etc..

Child Welfare Organisation Nepal.

Bridim, Pelko en Lingling.

Eén van de vele daken die door stichting Project  Pema zijn vervangen. Metalen golfplaten in plaats van bladeren, men is er blij mee.


2008: Kennismaking met andere stichtingen

Dit jaar kennis gemaakt met andere stichtingen die ook vanuit Nederland werken. Bezoekjes gebracht aan Orchid Garden Nepal (ONG) , Suvadra en Child Welfare organisation Nepal (CWON).


2007: Officieel een stichting

In het jaar 2007 zijn we officieel een stichting geworden. Ook het jaar dat we zes families blij hebben gemaakt met twee geiten en weer vier kinderen de kans gegeven om naar school te gaan.


2006: Sponseren van zes kinderen

Met vorig jaar alleen Pema op school sponsoren we nu zes kinderen. Deze boefjes (Purchel, Pema, Yangdol en Tenzin Nyido) horen daar ook bij.


2005: Het startpunt

Hier ligt het startpunt van Stichting Project Pema. Na een week te hebben doorgebracht bij deze fantastische mensen wisten we zeker dat we hun kleindochter Pema gingen helpen met het volgen van onderwijs. Pema de naamgever van onze stichting.


Help de mensen in Nepal!

Child Welfare Organisation Nepal (CWON) werkt hard om zoveel mensen die hard getroffen zijn door het corona virus van voedsel te voorzien. Door de totale lockdown zijn mensen niet in staat te werken en heeft men direct geen inkomen meer. De vele dagloners zijn dan direct van een ander afhankelijk.
Vele gezinnen verkeren in totale armoede. Wij, stichting Project Pema, werken al 10 jaar samen met CWON en willen graag een grotere bijdrage leveren dan we tot nu toe konden.
Daarom een verzoek aan iedereen om ons daarbij te helpen door een gift over te maken op bankrekening nummer: NL56RABO 0340 6348 20 t.n.v. Stichting Project Pema.
o.v.v. Corona Nepal.

Voor € 20,- kan men een gezin voorzien van 30 kg rijst, 5 kg aardappelen, 2 kg linzen, 1 fles olie en zout.

Hopelijk kunnen we vele gezinnen helpen.


Dakenproject in Rasuwadistrict


Padamphur

We hebben Stichting CWON geholpen bij het opbouwen van een nieuw dorp.  Mensen die tijdens de burgeroorlog zijn gevlucht, zijn opnieuw begonnen in wat nu Padamphur heet. Met de bouw van een school, een kinderdagverblijf, waterputten, het aanleggen van een irrigatiesysteem en het hebben van een lapje grond hebben ze weer hun zelfstandigheid en waardigheid teruggekregen.
In het zelfde gebied (Chitwan) helpen we nu met het ontwikkelen van het dorp Ginglau. 2,4 km waterleiding en onderwijs in landbouw en veeteelt vraagt nog een behoorlijke investering. Gelukkig staat er inmiddels een school gebouwtje. Maar er is nog veel te doen.