Home

De Stichting Project Pema is in 2004 opgericht en zet zich in voor de ontwikkeling van kinderen in het Rasuwa-district in Nepal. Het Rasuwa-district ligt midden in de Himalaya op ruim 2000 meter hoogte.
De stichting heeft tot doelstelling de belangen van de inwoners van het district Rasuwa in de ruimste zin van het woord te behartigen.  We zetten ons in voor goed onderwijs zodat de kinderen een betere toekomst hebben. 
Ook zet de stichting zich in voor dorpsontwikkeling in dit district en ondersteund andere stichtingen die in Nepal werken.
De lokale bevolking geeft aan waar behoefte aan is. Zo zijn de bamboe daken inmiddels vervangen door zinken golfplaten. 

Alle bestuursleden van Stichting Project Pema voeren hun werkzaamheden uit op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding. Stichting Project Pema heeft de ANBI-status.