Jaarverslag 2021

Ook 2021 stond grotendeels in het teken van corona waardoor het werk wat je zo graag doet
ook dit jaar weer naar de achtergrond werd geduwd. Ook dit jaar geen waterprojecten,
voorlichting en dergelijke.

Lees verder in het jaarverslag.