Jaarverslag 2018 gepubliceerd

De schoolkinderen die we sponsoren zijn allemaal weer een klas dichter bij hun eindexamen en doen het goed.

De sloppenwijk waar we het kinderdagverblijf elke keer voorzagen van spel en leermaterialen wordt tegenwoordig ondersteund door 2 andere

ngo’s en hadden dit keer geen hulp nodig. Wel blijven we bij ieder bezoek ook hier weer even kijken.

Tijdens ons bezoek aan Laxman in Karki-Gaun zagen we dat men behoorlijk progressie heeft gemaakt met het realiseren van een goede

watervoorziening. Een nieuwe zinkput en buffertank moet het dorp overdag voorzien van voldoende water. De buffer wordt in de nacht gevuld

daar men overdag te weinig heeft omdat bovenliggende dorpen dit gebruiken. Een mooie degelijke oplossing.