Nieuws

Nepal heeft uw hulp nog steeds heel hard nodig. De aardbeving ligt alweer een tijdje achter ons, maar nog steeds zijn er gebieden waar de hulp minimaal op gang is gekomen. 

U kunt een bedrag overmaken naar ons op het volgende IBAN rekeningnummer NL56RABO0340634820 t.nv. Stichting Project Pema ovv aardbeving Nepal / Rasuwa

Ook kunt u gebruik maken van de fondswerving via onze Facebookpagina: Project-Pema-2015

Op de website een verslag van ons wat we met het geld hebben gedaan wat we extra hebben ingezet. Dank allen voor jullie bijdrage.