Nieuws

Kennismaking met andere stichtingen 2008

Dit jaar kennis gemaakt met andere stichtingen die ook vanuit Nederland werken. Bezoekjes gebracht aan Orchid Garden Nepal (ONG) , Suvadra en Child Welfare organisation Nepal (CWON).

Onze kennismaking met ONG met Bina in de hoofdrol, een geweldige sterke vrouw die met haar day care centre vele kinderen helpt.

Stichting Suvadra , een tehuis voor mensen met een beperking. Met alleen een fysieke beperking kun je wel naar de reguliere school.

CWON helpt bij het ontwikkelen van een nieuw dorp waar door maoisten uit hun huis gezette mensen een nieuw bestaan opbouwen.

Het begin van het daken project in Bridim (het geboorte dorp van Pema), Pelko en Lingling


Officieel een stichting 2007

In het jaar 2007 zijn we officieel een stichting geworden. Ook het jaar dat we zes families blij hebben gemaakt met twee geiten en weer vier kinderen de kans gegeven om naar school te gaan.


Sponseren van zes kinderen in 2006

Met vorig jaar alleen Pema op school sponsoren we nu zes kinderen. Deze boefjes (Purchel, Pema, Yangdol en Tenzin Nyido) horen daar ook bij.


Het startpunt in 2005

Hier ligt het startpunt van Stichting Project Pema. Na een week te hebben doorgebracht bij deze fantastische mensen wisten we zeker dat we hun kleindochter Pema gingen helpen met het volgen van onderwijs. Pema de naamgever van onze stichting.


Help de mensen in Nepal!

Child Welfare Organisation Nepal (CWON) werkt hard om zoveel mensen die hard getroffen zijn door het corona virus van voedsel te voorzien. Door de totale lockdown zijn mensen niet in staat te werken en heeft men direct geen inkomen meer. De vele dagloners zijn dan direct van een ander afhankelijk.
Vele gezinnen verkeren in totale armoede. Wij, stichting Project Pema, werken al 10 jaar samen met CWON en willen graag een grotere bijdrage leveren dan we tot nu toe konden.
Daarom een verzoek aan iedereen om ons daarbij te helpen door een gift over te maken op bankrekening nummer: NL56RABO 0340 6348 20 t.n.v. Stichting Project Pema.
o.v.v. Corona Nepal.

Voor € 20,- kan men een gezin voorzien van 30 kg rijst, 5 kg aardappelen, 2 kg linzen, 1 fles olie en zout.

Hopelijk kunnen we vele gezinnen helpen.


Dakenproject in Rasuwadistrict


Padamphur

We hebben Stichting CWON geholpen bij het opbouwen van een nieuw dorp.  Mensen die tijdens de burgeroorlog zijn gevlucht, zijn opnieuw begonnen in wat nu Padamphur heet. Met de bouw van een school, een kinderdagverblijf, waterputten, het aanleggen van een irrigatiesysteem en het hebben van een lapje grond hebben ze weer hun zelfstandigheid en waardigheid teruggekregen.
In het zelfde gebied (Chitwan) helpen we nu met het ontwikkelen van het dorp Ginglau. 2,4 km waterleiding en onderwijs in landbouw en veeteelt vraagt nog een behoorlijke investering. Gelukkig staat er inmiddels een school gebouwtje. Maar er is nog veel te doen.