Bestuursleden

Het bestuur 

Ellen de Vries, voorzitter
Piet de Vries, penningmeester
Hans van Eijk, secretaris
Wiep de Vries, bestuurslid