Visie en Missie

Visie 
Onze visie is dat iedereen recht heeft op goed onderwijs en goede huisvesting.

Missie
Onze missie is de kinderen die naar school gaan goed onderwijs aan te bieden en de bevolking in de dorpen te stimuleren om de leefomstandigheden voor zichzelf te verbeteren.