Steun aan anderen

Om het wiel niet opnieuw uit te vinden helpen we ook andere stichtingen die in Nepal werken.


1. Stichting Suvadra
is geholpen bij de bouw van een nieuw tehuis voor gehandicapten in Bhaktapur. Door onenigheid tussen de stichting in Nederland en de mensen in Nepal zagen we ons helaas genoodzaakt deze hulp (voorlopig) op te schorten.

2. Orchid Garden Nepal
helpen we al een aantal jaren met het realiseren en in stand houden van een kinderdagverblijf en school in het hart van Kathmandu. Onder de gedreven leiding van Bina is en wordt hier geweldig werk geleverd voor de allerarmsten uit de omgeving.

  

3. Stichting CWON
hebben we geholpen bij het opbouwen van een nieuw dorp. Mensen die tijdens e burgeroorlog zijn gevlucht zijn opnieuw begonnen in wat nu Padamphur heet. Met de bouw van een school, een kinderdagverblijf, waterputten, het aanleggen van een irrigatiesysteem en het hebben van een lapje grond hebben ze weer hun zelfstandigheid en waardigheid terug gekregen. In het zelfde gebied (Chitwan) helpen we nu met het ontwikkelen van het dorp Ginglau. 2,4 km waterleiding en onderwijs in landbouw en veeteelt vraagt nog een behoorlijke investering. Gelukkig staat er inmiddels een school gebouwtje. Maar er is nog veel te doen.

 4. Schoolproject Laxman

 meer info volgt