Foto album

School in Dunche

Stichting CWON 
hebben we geholpen bij het opbouwen van een nieuw dorp. Mensen die tijdens e burgeroorlog zijn gevlucht zijn opnieuw begonnen in wat nu Padamphur heet. Met de bouw van een school, een kinderdagverblijf, waterputten, het aanleggen van een irrigatiesysteem en het hebben van een lapje grond hebben ze weer hun zelfstandigheid en waardigheid terug gekregen. In het zelfde gebied (Chitwan) helpen we nu met het ontwikkelen van het dorp Ginglau. 2,4 km waterleiding en onderwijs in landbouw en veeteelt vraagt nog een behoorlijke investering. Gelukkig staat er inmiddels een school gebouwtje. Maar er is nog veel te doen.
 

Dakenproject in Rasuwadistrict

Van het halen van de materialen tot aan het eindresultaat.

Orchid Garden Nepal 
helpen we al een aantal jaren met het realiseren en in stand houden van een kinderdagverblijf en school in het hart van Kathmandu. Onder de gedreven leiding van Bina is en wordt hier geweldig werk geleverd voor de allerarmsten uit de omgeving.

Noodhulp na aardbeving

Foto's horende bij het verslag 2015