Contact

Postadres
Buorren 60
8542 AC Terkaple 


 T: 0566 689231
E: info@projectpema.nl

Kvk: ingeschreven bij Kvk onder kvk-nummer 01119023
ANBI: Stichting Project Pema is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling
Fiscaalnummer 8177.98.882